Pytania i odpowiedzi

Jakie są limity MdM w poszczególnych miastach w Polsce?

Limity w programie MdM, zmieniają się co kwartał. Na początku każdego kwartału aktualizowane są na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego. Aktualne limity dla poszczególnych miast znajdują się na stronie http://www.bgk.com.pl/mieszkanie-dla-mlodych/limity-i-wskazniki.

Więcej dowiesz się także z artykułu:
http://rynekpierwotny.pl/wiadomosci/rynek-mieszkaniowy/kto-skorzysta-na-nowych-limitach-mdm-u/3305/

Kto może skorzystać z programu MDM? Jakie są warunki ubiegania się o kredyt z dopłatą

Z programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia / przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.