Kiedy wzrośnie oprocentowanie kredytów hipotecznych?

,

Zdjęcie artykułu Kiedy wzrośnie oprocentowanie kredytów hipotecznych?
Podczas ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej podjęto decyzję o dalszym utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Od lipca, oprocentowanie stopy referencyjnej wynosi 2,5 p.p. i stanowi historyczne minimum. Poziom stóp procentowych z kolei bezpośrednio przekłada się na wysokość oprocentowania kredytów hipotecznych. Z decyzji Rady Polityki Pieniężnej powinni się więc ucieszyć głównie kredytobiorcy spłacający kredyt w rodzimej walucie. Utrzymanie stóp procentowych z pewnością nie wpłynie w najbliższym czasie na ewentualny wzrost wysokości raty kredytu.

Na wysokość stóp procentowych wpływają aktualne oraz prognozowane dane makroekonomiczne. Szczególnie istotne są oczekiwania dotyczące poziomu inflacji. W obecnej chwili wzrost cen jednak praktycznie nie występuje, a na rynku odnotowywane jest wręcz zjawisko deflacji. Oprócz tego w ostatnich miesiącach zaobserwowano wyhamowanie ożywienia gospodarczego. Rząd urealnia więc prognozy dotyczące wzrostu PKB w kolejnym roku. Według zaktualizowanych założeń tempo wzrostu w 2015 r. wyniesie 3,4 proc., a nie 3,8 proc. jak pierwotnie przewidywano.

Nie istnieją więc merytoryczne przesłanki, które uzasadniałyby możliwość podwyższenia przez RPP poziomu stóp procentowych. Co więcej, coraz więcej osób wspomina się o potrzebie dalszego cięcia stóp, w celu pobudzenia dynamiki gospodarczej w kraju. W takim tonie wypowiadają się już coraz częściej także poszczególni członkowie Rady Polityki Pieniężnej. Niewykluczone, ze RPP zdecyduje się dokonać kolejnej korekty stóp już na najbliższym posiedzeniu i ponownie obniżyć ich poziom do kolejnego historycznego minimum.

Zmiany stóp procentowych bezpośrednio wpływają na kształtowanie się poziomu stawki WIBOR 3M, która wykorzystywana jest do obliczania oprocentowania kredytów hipotecznych, denominowanych w polskich złotych. Obecny poziom stawki WIBOR wynosi 2,38 i jest to jego najniższy poziom w historii. Niski poziom stawki WIBOR oznacza pośrednio lepszą zdolność kredytową dla osób ubiegających się aktualnie o kredyt oraz niższy poziom rat kredytowych dla tych, którzy spłacają aktualnie kredyt hipoteczny.

Efekt poprawiającej się zdolności kredytowej w wyniku spadku oprocentowania stawki WIBOR 3M jest częściowo niwelowana przez banki poprzez podnoszenie marż kredytowych. Nie da się jednak ukryć, że istnieje obecnie bardzo dobry moment dla potencjalnych klientów z rynku nieruchomości, którzy byliby zainteresowani taką formą finansowania zakupu mieszkania lub domu.

Według obliczeń przeprowadzonych przez Dom Kredytowy Notus przeciętna zdolność kredytowa trzyosobowej rodziny jest w tej chwili o ok. 50 tys. zł wyższa niż rok temu i waha się w granicach 450 tys. zł. przez ostatni rok poprawiła się również zdolność kredytowa singli. Jeszcze dwanaście miesięcy temu jednoosobowe gospodarstwo domowe mogło liczyć na kredyt w wysokości ok. 210-215 tys. zł. W obecnym sytuacji na rynku kredytów hipotecznych singiel jest w stanie otrzymać średnio 250 tys. zł. Niektóre banki są w stanie udzielić kredytu nawet w wysokości blisko 290 tys. zł.

Nie można jednak zakładać, że tak atrakcyjna dla klientów sytuacja na rynku kredytów hipotecznych będzie trwała wiecznie. Wiele osób decyduje się wziąć kredyt na okres 20-30 lat. W tak długim okresie czasu z pewnością dojdzie do zmian, które ostatecznie wpłyną na zmianę wysokości raty kredytu. Należy to w miarę możliwości przewidzieć wcześniej i ustalić jak wysoka podwyżka raty kredytu jest przez kredytobiorcę do zaakceptowania. Niecałe dwa lata temu poziom WIBOR 3M wynosił 5 proc, a oprocentowanie przeciętnego kredytu wahało się w granicach 6-7 proc. Rata kredytu zaciągniętego na kwotę 300 tys., na okres 25 lat przy marży na poziomie 1,9 wynosiła około 2 tys. zł.

Obecnie rata takiego samego kredytu hipotecznego wynosi ok. 1600 zł. Podobna różnica w spłacanej racie może wystąpić również w przyszłości, gdy tylko zmieni się stawka WIBOR 3M. Czasami ta różnica w wysokości raty jest boleśnie odczuwalna przez gospodarstwo domowe. Rynek kredytów hipotecznych stworzył jednak instrumenty, które wychodzą naprzeciw osobom w takiej sytuacji. Klienci mają do dyspozycji bowiem m.in. kredyty refinansowe, dzięki którym mogą stary kredyt mieszkaniowy spłacić nowym, uzyskanym na bardziej atrakcyjnych warunkach.

Słowa kluczowe

splata kredytu, oprocentowanie kredytów hipotecznych, zdolność kredytowa a wahania wibor, rynek kredytów hipotecznych, wysokość raty kredytu hipotecznego