Leasing na mieszkanie: alternatywa dla kredytu hipotecznego?

,

Zdjęcie artykułu Leasing na mieszkanie: alternatywa dla kredytu hipotecznego?
Według niektórych firm czy instytucji finansowych leasing mieszkaniowy stanowi bardzo atrakcyjną alternatywę dla popularnych kredytów hipotecznych. Atrakcyjną, zarówno jeśli chodzi o koszty, jak i kwestie formalne czy tzw. papierkowe. Czy mieszkanie w leasingu to rozwiązanie rzeczywiście wolne od wad?

Leasing mieszkań opiera się na podobnych zasadach, co leasing samochodów, niektórzy porównują go do leasingu długoterminowego. Leasingobiorca zawiera z leasingodawcą umowę cywilnoprawną, w ramach której spłaca regularne raty za użytkowanie nieruchomości. Prawowitym właścicielem mieszkania – wskutek przeniesienia własności lokalu na siebie, zgodnie z zapisami w księdze wieczystej oraz umowie leasingowej - może stać się jednak dopiero po spłacie wszystkich rat, zazwyczaj po kilkunastu latach. Co interesujące, podobnie jak w przypadku kredytu hipotecznego, tu również wymagany jest wkład własny.

Umowa z bankiem czy niekoniecznie?

Banki zalecają tu ostrożne podejście. Okazuje się bowiem, że bankowe firmy leasingowe dość rzadko oferują finansowanie nieruchomości inwestorom prywatnym, skupiając się raczej na współpracy z przedsiębiorcami. Leasing mieszkaniowy to więc spore pole do popisu dla innych firm finansowych, jednak już „niebankowych”. Czy powinno to rodzić nasze wątpliwości? Cóż, to już zależy od podejścia. Kwestią kluczową jest tu z pewnością wiarygodność finansującego – przede wszystkim ze względu na specyfikę zobowiązania pomiędzy firmą a klientem.

Leasing dla każdego?

Uwagę zwraca przede wszystkim potencjalny odbiorca usługi. Finansowanie nieruchomości poprzez leasing konsumencki jest reklamowane jako oferta dla osób, które mają problem z zaciągnięciem kredytu hipotecznego, również tych, które mają złą historię w BIK. Z drugiej strony w związku z bardziej elastycznym podejściem to rozwiązanie, które z pewnością przekona przedstawicieli wolnych zawodów czy też pracujących w trybie projektowym, jednak nie w ramach umowy o pracę.

Uważaj na…

Jednak największy zarzut wobec leasingu mieszkań stanowią kwestie formalne. Właścicielem nieruchomości przez cały okres trwania umowy pozostaje finansujący. Własność może (ale nie musi) być przeniesiona na leasingobiorcę po uiszczeniu wszystkich należności oraz (najczęściej) zapłaceniu również ustalonej kwoty za wykup.

Taka forma własności mieszkania sprawia, że w zasadzie jesteśmy uzależnieni od kondycji firmy, z która podpisaliśmy umowę leasingu. Jeśli ogłosi bankructwo, niejednokrotnie zostajemy z niczym, mimo iż przez kilkanaście lat regularnie spłacaliśmy raty. Z drugiej strony często słyszymy o podobnych zagrożeniach w kontekście deweloperów.

Na Zachodzie to norma

W Polsce leasing mieszkaniowy dopiero raczkuje, jednak na Zachodzie taka forma finansowania mieszkań wcale nie należy do rzadkości. Wśród atutów leasingu mieszkaniowego jego zwolennicy wymieniają przede wszystkim kwestie związane ze wspomnianą dostępnością. Poza tym należy pamiętać, że wzięcie mieszkania w leasing nie obniża naszej zdolności kredytowej, jak przy tradycyjnym kredycie.

Koszty leasingu mieszkaniowego są zazwyczaj wyższe niż w przypadku tradycyjnego kredytu. Z drugiej strony to rozwiązanie skierowane m.in. do osób, którym bank odmówił kredytu hipotecznego, stanowi więc raczej nie równorzędną alternatywę, a swego rodzaju deskę ratunkową. Czy do leasingu na mieszkanie powinniśmy podchodzić z podobną rezerwą, jak do popularnych chwilówek? Niekoniecznie. Podobnie jak w przypadku wyboru wspomnianego dewelopera, także i tu podstawą jest dokładna weryfikacja podmiotu finansującego. Sprawdźmy m.in. dane firmy oraz wysokość kapitału. Niewielki kapitał może świadczyć o niestabilności finansującego. Wczytajmy się również w opinie na forach internetowych.

Słowa kluczowe

leasing na mieszkanie, alternatywa dla kredytu hipotecznego, zawarcie z leasingodawcą umowy cywilnoprawnej, koszty leasingu mieszkaniowego, kwestie formalne przy leasingu mieszkań, leasing mieszkaniowy zamiast tradycyjnego kredytu