Mieszkanie w prezencie, czyli co to jest darowizna

,

Zdjęcie artykułu Mieszkanie w prezencie, czyli co to jest darowizna
Darowizna może rozwiązać problemy mieszkaniowe, tym bardziej, jeśli dochodzi do niej w najbliższej rodzinie. To jednak dość skomplikowana procedura, w której pod uwagę musimy wziąć wiele zmiennych.

Pamiętajmy: darowizna nieruchomości zawsze wymaga sporządzenia aktu notarialnego. Oczywiście, tym samym nie unikniemy dodatkowych opłat, w tym przypadku taksy notarialnej, której wysokość jest związana z wartością przekazywanej nieruchomości. Z drugiej strony z naszych barków zdjęta zostaje odpowiedzialność za formalności – notariusz za nas rozlicza darowiznę z urzędem skarbowym oraz dokonuje wpisów nieruchomości do księgi wieczystej lub ją założy, również za opłatą.

Z uwagi na wysoką wartość nieruchomości, czyli przekraczającą kwotę wolną od podatku, nie możemy zapomnieć również o podatku. Jedynym sposobem na jego uniknięcie jest dokonywanie darowizny w obrębie najbliższej rodziny, czyli pomiędzy małżonkami, rodzicami i dziećmi, rodzeństwem.

Istnieje również możliwość zwolnienia z podatku w przypadku darowizny na linii teściowie – zięć / synowa oraz innych osób, to jednak bardziej skomplikowane.

Dlatego też, jeśli planujemy przekazać mieszkanie np. dziecku lub bratu, którzy mają już własne rodziny, najlepiej jeśli w akcie uwzględnimy tylko ich, inaczej małżonkowie będą musieli zapłacić podatek. Z kolei w przypadku członków dalszej rodziny (dzieci rodzeństwa, rodzeństwa rodziców, małżonków rodzeństwa lub innym osobom, które sprawowały nad nami opiekę przez co najmniej dwa lata) kwota co prawda podlega opodatkowaniu, jednak od powierzchni min. 110 mkw. Oprócz tego nowi właściciele nieruchomości muszą spełnić kilka dodatkowych wymagań, jak brak własności innego domu lub mieszkania. Poza tym takie osoby nie mogą być najemcami mieszkania, nie powinno przysługiwać im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkaniowego, mają też obowiązek zamieszkiwania przekazanego lokalu, posiadając weń zameldowanie na pobyt stały.  

W niektórych przypadkach interesy osoby przepisującej mieszkanie wymagają dodatkowego zabezpieczenia. Zdarza się, że mimo przeniesienia własności nieruchomości nadal ją użytkujemy, już bez prawa własności. Miejmy na uwadze, że jeśli w przyszłości dojdzie np. do konfliktu pomiędzy nami a nowym właścicielem nieruchomości bądź jego spadkobiercami, jego zakończenie może być dość dla nas nieciekawe. Naszą furtką może być więc tzw. służebność mieszkania, czyli ograniczone, ale dożywotnie osobiste prawo rzeczowe pozwalające uprawnionemu na korzystanie z nieruchomości. Służebność możemy ustanowić jednym aktem notarialnym wraz z darowizną.

Innym sposobem na „przepisanie” mieszkania lub domu na inną osobę jest uwzględnienie jej w testamencie. Uważa się, że testament jest w tej dziedzinie bardziej „elastyczny”, pozwala na naniesienie zmian, nie ma jednak natychmiastowego charakteru, jak darowizna. Do głosu dochodzą również (niskie w przypadku testamentu i wyższe przy darowiźnie) koszty. Zanim więc podejmiemy decyzję, dokładnie przeanalizujmy wszystkie „za” i przeciw”.   

Słowa kluczowe

darowizny, przekazanie mieszkania, darowizna, mieszkanie w prezencie, darowizna nieruchomości