Nowa ustawa – banki mają obowiązek pomagać kredytobiorcom

,

Zdjęcie artykułu Nowa ustawa – banki mają obowiązek pomagać kredytobiorcom
Zgodnie z unijnymi przepisami, z dyrektywy UE22 lipca br. w życie weszła ustawa o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Według niej banki mają obowiązek zapewnienia przejrzystej informacji o kredycie i ucywilizowanie procesu restrukturyzacji kredytu. Na planowanych zmianach najwięcej mają skorzystać klient.

Ustawa dotyczy całego procesu przyznawania kredytu. Szczególnie ważna będzie dla osób, które biorą swoje pierwsze zobowiązanie w życiu, ponieważ reguluje kredyt od początku - moment, kiedy banki się reklamują, zaciągania kredytu, ale także kwestie związane z późniejszą spłatą. W ustawie znajdą się również zapisy co bank może zrobić w sytuacji, kiedy klient ma problemy ze spłatą.

Jakie zmiany?

Najważniejszą z nich jest zmiana przepisów odnośnie instytucji udzielającej kredytu hipotecznego. Będą mogły to zrobić jedynie banki lub SKOK-i. Firmy pożyczkowe natomiast nie będą miały takiej możliwości. Zobowiązanie będzie udzielane jedynie w  takiej walucie, w jakiej kredytobiorca zarabia pieniądze.

Kolejną zmianą jest to, że udzielenie kredytu hipotecznego nie będzie zależało od zaciągnięcia innego kredytu czy skorzystania z pozostałych produktów danego banku. Klient będzie mógł samodzielnie podjąć decyzję.

Dodatkowo ustawa określa terminy ważności np. formularza informacyjnego, na którym powinny się znaleźć takie dane jak koszt kredytu, wysokość prowizji i oprocentowania. Oferta musi pozostać ważna przez 14 dni. Oznacza to, że potencjalny klient ma zagwarantowane warunki, które zostały zawarte w formularzu, nawet jeśli coś się zmieni w ofercie. Jeśli kredytobiorca się zdecyduje, musi poczekać 21 dni na decyzję banku. Po wydaniu zgody ma 14 dni na odstąpienie.

W przypadku gdy bank nie uzna wniosku, będzie musiał dokładnie uzasadnić dlaczego podjął taką decyzję np. potwierdzić z jakiej bazy danych korzystał. Dodatkowo, co ważne musi zwrócić wszelkie koszty poniesione przez klienta na etapie wnioskowania, jak np. wycena nieruchomości. Zmieni się również kwestia wcześniejszej spłaty kredytu. Jeśli będzie to zobowiązanie ze zmiennym oprocentowaniem to prowizja może być naliczana tylko przez 3 lata. Do tej pory zdarzało się, że była naliczana przez cały okres kredytowania. Co równie ważne, jeśli prowizja wystąpi nie powinna być wyższa niż 3 procent.

Gdy klient nie spłaca kredytu, bank musi go wezwać do zapłaty, dając 14-dniowy termin. Konsument może w tym czasie złożyć wniosek o restrukturyzację. Gdy bank tego nie przyjmie, kredytobiorca może sprzedać mieszkanie na wolnym rynku i tym sposobem spłacić dług. Ma na to 6 miesięcy, co jest dużą korzyścią bo unikamy licytacji komorniczej czy straty finansowej.

A dla pośredników?

Zadaniem pośredników oraz agentów będzie przedstawianie konsumentom ofert kredytów hipotecznych, ale przede wszystkim udzielanie im pomocy podczas ubiegania się o kredyt, wykonywanie prac przygotowawczych związanych z umową oraz zawieranie umowy kredytowej w imieniu banku czy SKOK-u. Pośrednicy powiązani będą działali na rzecz jednego banku albo SKOK-u lub jednej oznaczonej grupy kredytodawców, czyli będą oferowali tylko ich kredyty hipoteczne. Pośrednicy będą mogli natomiast przedstawiać oferty kredytów hipotecznych większej liczby kredytodawców.

Usługi doradcze, będą mogli świadczyć tylko kredytobiorcy, pośrednicy i agenci. Doradcami będą mogły się określać jedynie podmioty, które nie będą powiązane z kredytodawcami – pośrednicy i agenci. Gdy nie będą oni otrzymywali od kredytodawcy prowizji, czy innego wynagrodzenia, będą mogli nazywać się „niezależnym doradcą”. Ma to na celu ułatwić klientom zorientowanie się jaką ofertą dysponuje pośrednik. Łatwo pozna, czy sprzedaje kredyty tylko wybranego banku/SKOK-u, czy ma do zaproponowania inne oferty.

Ogromne znaczenie dla rynku

Nowe przepisy mają ogromne znaczenie, ponieważ ich zadaniem jest cywilizować wszystkie procesy towarzyszące udzielaniu kredytów, co oznacza, że mają być bardziej transparentne i jasne dla konsumenta. Implementacja dyrektywy europejskiej dotyczącej kredytów hipotecznych stosuje wiele rozwiązań, które sprawdzają się przy kredycie konsumenckim. Dotyczą głównie wzmocnienia pozycji negocjacyjnej, oraz czasu spłaty - kredytobiorców.

Słowa kluczowe

ustawa o kredycie hipotecznym, ustawa o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, proces przyznawania kredytu hipotecznego, wniosek o kredyt hipoteczny, zmiany dla kredytobiorców, sprzedaż mieszkania z kredytem, sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym, oferty hipoteczne, kredyt hipoteczny krok po kroku