Protokół zdawczo odbiorczy mieszkania

,

Zdjęcie artykułu Protokół zdawczo odbiorczy mieszkania
Przed przeprowadzką do nowego mieszkania czeka nas jeszcze odbiór techniczny. Jest to ostatni krok dzielący właściciela od otrzymania kluczy do wymarzonych czterech kątów. Nie jest to jednak proste zadanie. Na miejscu może się okazać, że jakieś elementy nie spełniają naszych oczekiwań. Co najważniejsze kiedy je przeoczymy istnieje ryzyko, że w późniejszym czasie poniesiemy straty finansowe, a przy tym może to nas kosztować sporo nerwów. Dlatego też, nie tylko warto odpowiednio się do tego przygotować, ale także przed podpisaniem dokumentów dotyczących lokalu dokładnie wszystko sprawdzić. Niezbędny będzie tutaj protokół zdawczo odbiorczy mieszkania.

Kiedy potrzebny jest protokół zdawczo-odbiorczy?

Protokół zdawczo-odbiorczy jest niezbędny zarówno przy zakupie nieruchomości, jak i przy jej wynajmie. Jest nie tylko dokumentem potwierdzającym sprzedaż lub kupno lokalu, ale przede wszystkim stanowi podstawę do późniejszych ewentualnych roszczeń osoby nabywającej mieszkanie, jeśli wykryje w nim jakiekolwiek wady bądź usterki. W przypadku wynajmu, po zakończeniu okresu wynajmowania mieszkania właściciel może dokładnie sprawdzić jego stan i żądać naprawy lub zapłaty za zniszczenia, których dokonał wynajmujący. Taki protokół niekiedy przydaje się również w momencie podpisywania przez nowego właściciela umów z dostawcami mediów.

Jak prawidłowo sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy?

Najważniejszym elementem protokołu zdawczo odbiorczego jest dokładne i szczegółowe wymienienie wszystkich zauważonych usterek oraz określenie terminu ich usunięcia. Warto wiedzieć, że przy zawieraniu umowy z deweloperem jak najbardziej mamy prawo do nie podpisania protokołu jeśli wady są na tyle istotne, że nie pozwalają na użytkowanie lokalu. Może zostać podpisany dopiero po ich usunięciu. W internecie znajdziemy wiele wzorów tego dokumentu. Nie ma jednej ustalonej formy, ale poniżej podpowiadamy jakie elementy na pewno powinny się znaleźć w protokole zdawczo odbiorczym mieszkania, aby ten stanowił skuteczne zabezpieczenie.

Najważniejsze jest to, aby sporządzić go w dwóch jednakowych egzemplarzach (dla osoby sprzedającej i kupującej). Na samym początku powinna znaleźć się informacja kto go sporządza i w jakim celu. Następnie określa się jakiego lokalu lub nieruchomości dotyczy wskazując umowę lub akt notarialny dotyczący kupna i sprzedaży nieruchomości.

Kolejnym krokiem jest zapisanie daty i miejsca sporządzenia protokołu oraz zostawienie miejsc na podpisy obu stron. Jednak pamiętajmy, że wypełniając protokół zdawczo odbiorczy mieszkania należy przede wszystkim zwrócić uwagę, aby miał precyzyjnie określoną datę. To ona stanowi podstawę przy określaniu czasu występowania usterek oraz ich pojawienia się. W samym protokole precyzyjnie opisujemy stan techniczny lokalu: ściany, podłogi, okna, zakończenia instalacji wodnych lub elektrycznych wraz z określeniem stopnia ich zużycia. Bardzo ważnym elementem, potrzebnym np. w późniejszym postępowaniu dowodowym jest zrobienie i dołączenie do dokumentu fotografii stanu mieszkania lub przy wynajmie wymienianych w nim sprzętów i elementów wyposażenia.

Powinno się zwrócić także uwagę na to, aby nabywca przy przekazaniu nieruchomości uzyskał od osoby sprzedającej aktualny stan wszystkich liczników. Chodzi tutaj o zużycie gazu, energii elektrycznej, wody ciepłej i zimnej – pomoże to w późniejszych rozliczeniach z dostawcami mediów. Ważne są również kwestie formalne, ponieważ wszystkie dokumenty powinny być zgodne z obowiązującym prawem. Przykładem nieodpowiedniego zapisu w protokole jest np. klauzula, że po odbiorze zrzekamy się prawa do reklamacji późniejszych usterek. Zgodnie z artykułem 568 § 1. Kodeksu Cywilnego deweloper zapewnia trzyletni okres rękojmi za wady fizyczne budynku.

Pamiętaj o dokładnym czytaniu umów

Protokół zdawczo odbiorczy służy ochronie interesów obu stron transakcji. Bardzo ważne jest natomiast dokładne jego sporządzenie i przeczytanie wszystkich zawartych umów. Pozwoli to w przyszłości uniknąć wszelkich sporów, a w razie ich wystąpienia stanowi niepodważalny dowód. Dlatego też, nie powinniśmy zapominać o tym dokumencie podpisując umowę ze sprzedającym, nieważne czy jest to osoba fizyczna czy deweloper. 

Słowa kluczowe

protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania, protokół zdawczo odbiorczy wzór, protokół zdawczo odbiorczy przy kupnie mieszkania, protokół przekazania mieszkania najemcy, protokół zdawczo odbiorczy mieszkania po zakończeniu najmu, protokół zwrotu lokalu, jak prawidłowo sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, jak sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, protokół zdawczo odbiorczy nieruchomości