Zmiany na rynku nieruchomości, które przyniosły ostatnie miesiące

,

Zdjęcie artykułu Zmiany na rynku nieruchomości, które przyniosły ostatnie miesiące
W 2016 r. kilka istotnych czynników kształtowało popyt na kredyty mieszkaniowe. Należały do nich: zwiększenie wymaganego wkładu własnego, kończące się dopłaty w ramach MdM -u, niskie oprocentowanie kredytów oraz duży popyt i podaż, zgłaszane na rynku nieruchomości.

„Biorąc pod uwagę popyt na mieszkania z ostatnich miesięcy można pokusić się o prognozę, że 2016 r. będzie kolejnym, już zresztą trzecim z rzędu, bardzo pomyślnym rokiem. Nawet jeśli nie padnie nowy rynkowy rekord sprzedaży mieszkań, z pewnością i tak bieżący rok będzie można zaliczyć do bardzo udanego okresu dla rynku pierwotnym” - odpowiedzi Dariusz Krawczyk - Prezes Zarządu Polnord S.A.

Zaostrzona polityka kredytowa

Początek 2016 r. przyniósł nowe wymogi odnośnie wysokości wkładu własnego. Zgodnie z Rekomendacją S, wysokość wkładu własnego wynosi obecnie 15% wartości nieruchomości. Komisja Nadzoru Finansowego wydała również nowe wytyczne odnośnie wyliczania zdolności kredytowej. Niemniej jednak pierwszy kwartał tego roku przyniósł lepszą akcję kredytową niż początek roku 2015. Banki udzieliły o 4,5 % więcej kredytów mieszkaniowych- wynika z raportu Kredyt Trendy Biura Informacji Kredytowej. W samym lutym liczba udzielonych kredytów była o 12 % większa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wartość podpisanych umów w I kwartale 2016 r. wyniosła 10 mld zł. Zaś średnia wartość kredytu była wyższa o 2,5 tys. zł i wyniosła 213,1 tys. zł.

Na pozytywne determinanty wzmożonej akcji kredytowej wskazuje Dariusz Krawczyk, Prezes Zarządu Polnord S.A. – „Na utrzymujący się wysoki popyt na mieszkania wpływa dobra sytuacja na rynku pracy i wzrost płac. Popyt ten w najbliższych kwartałach raczej nie osłabnie i nadal będzie napędzać koniunkturę przy stabilnych cenach za lokale. Ponadto nadal znikoma atrakcyjność niskooprocentowanych lokat bankowych stymuluje duże zainteresowanie rynkiem nieruchomości ze strony inwestorów. Mieszkania zapewniają aktualnie 4- 5-procentową roczną stopę zwrotu z ich najmu, czyli niemal dwa razy większą niż oferują lokaty bankowe.” Odbiór mieszkania od dewelopera to zatem dobra moment, gdy inwestor zacznyna zrabiać pieniądze. 

Kończące się dopłaty MdM

Pierwszy rok funkcjonowania Mieszkania dla Młodych nie przyniósł zbyt dużego zainteresowania programem. Przełom nastąpił w IV kwartale ubiegłego roku, w którym znowelizowano ustawę. W nowej wersji, program MdM, stał się bardziej prorodzinny oraz wprowadził możliwość zakupu mieszkania z rynku wtórnego, co dodatkowo ożywiło rynek. W lipcu z kolei rząd ogłosił założenia nowego programu Mieszkanie Plus i zakomunikował iż MdM nie będzie przedłużony.

Duży popyt na kredyty, w dużej mierze powodowany był obawą, o wyczerpanie limitu rządowych dopłat przewidzianych na ten rok. Beneficjenci programu szturmem ruszyli po kończące się dopłaty, co dodatkowo zwiększyło dynamikę udzielanych kredytów. - „Obecnie mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją na rynku nieruchomości, który w ostatnich miesiącach charakteryzuje się równowagą między wysokim popytem i podażą. Potwierdzeniem tej tezy w przypadku Ronsona jest bardzo niski udział mieszkań gotowych w naszej ofercie, który utrzymuje się na poziomie ok. 10%. Oznacza to, że tempo sprzedaży mieszkań niemal pokrywa się z tempem uzupełniania oferty”- Andrzej Gutowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development.

Mieszkanie jako lokata kapitału

Mieszkania nadal pozostają jednym z lepszych sposób inwestowania. Szczególnie w obecnym czasie, kiedy lokaty są pewnym ale niezbyt dochodowym sposobem pomnażania kapitału. Coraz większy odsetek inwestorów wycofuje pieniądze z lokat i lokuje je na rynku nieruchomości. Na trend ten wskazuje Andrzej Gutowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development, jako przykład podając jedną z warszawskich inwestycji City Link. Jego zdaniem: „Taki trend może mieć związek z uwolnieniem się znaczącej puli nabywców, którzy wycofują środki z depozytów bankowych i przeznaczają je bezpośrednio na inwestycje w nieruchomości. Czynniki te w połączeniu z perspektywą dłuższego utrzymania się obecnego poziomu oprocentowania lokat bankowych oraz napływu nowych mieszkańców do największych polskich miast pozwala przypuszczać, że popyt na rynku nieruchomości w najbliższych miesiącach nie osłabnie”.

Bogata oferta deweloperów

Deweloperzy odpowiadają na potrzeby rynkowe, dostosowując ofertę do zmieniających się trendów a co za tym idzie, również potrzeb klientów. Przykładem może być jedna z największych inwestycji Ronson Development warszawskie osiedle Miasto Moje. Powstanie tu ok. 1500 mieszkań. - „Przygotowując ten projekt postawiliśmy na innowacyjne podejście. Osiedle powstanie na bazie analizy potrzeb mieszkańców Białołęki. W ramach nowej części miasta chcemy stworzyć inwestycję sprzyjająca budowaniu relacji. Zadanie to ma spełnić Pasaż Wisła - unikatowy pasaż miejski biegnący przez całe osiedle wypełniony różnorakimi benefitami” - wskazuje Andrzej Gutowski z Ronson Development.

Jak podkreśla:„Miasto Moje będzie nowym samowystarczalnym miejscem na mapie Warszawy z pełną infrastrukturą zachęcającą do rozwijania relacji wśród mieszkańców poprzez wspólne spędzanie czasu”- Andrzej Gutowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development. Zaostrzona polityka kredytowa, kończące się dopłaty w ramach MdM-u, nabywanie mieszkań w celach inwestycyjnych to jedne z ważniejszych czynników, które nakręcały akcję kredytową w 2016 r. Niewątpliwie obecny jest pomyślny dla rynku kredytów mieszkaniowych, o czym świadczą jego początkowe kwartały.

Słowa kluczowe

Zmiany na rynku nieruchomości, nowe inwestycje deweloperskie, nowe mieszkania na największych rynkach lokalnych, zaostrzona polityka kredytowa, kończące się dopłaty MdM, nowy program wsparcia budownictwa mieszkaniowego,